.:: جزئیات آگهی ::.

ضد یخ بتن ملات BC 35

ضد یخ بتن برای شرایط ویژه ی بتن ریزی در هوای سرد

دکورنما ۱۳۹۸/۵/۲۲

ضد یخ بتن برای شرایط ویژه ی بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان تا دمای 15- درجه سانتیگراد، تسریع در گیرش بتن و ملات، افزایش هیدراسیون می توان از ضد یخ بتن BC35 استفاده کرد.

لزوم کاربرد و مزایا
بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان تا دمای 15-درجه سانتیگراد و جلوگیری از یخ زدن بتن

شروع عمل هیدراتاسیون در دماهای پایین تر از 5+ درجه سانتیگراد

گيرش سریعتر ملات و بتن

افزایش هیدراسیون و دمای بتن

تامین زودتر مقاومت اولیه

كاهش نقطه انجماد آب اختلاط با افزایش حرارت بتن و ملات

كاهش نسبت آب به سيمان به ازاي كارآيي ثابت

بهبود دوام بتن در برابر سرمالزوم کاربرد و مزایا
بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان تا دمای 15-درجه سانتیگراد و جلوگیری از یخ زدن بتن

شروع عمل هیدراتاسیون در دماهای پایین تر از 5+ درجه سانتیگراد

گيرش سریعتر ملات و بتن

افزایش هیدراسیون و دمای بتن

تامین زودتر مقاومت اولیه

كاهش نقطه انجماد آب اختلاط با افزایش حرارت بتن و ملات

كاهش نسبت آب به سيمان به ازاي كارآيي ثابت

بهبود دوام بتن در برابر سرمالزوم کاربرد و مزایا
بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان تا دمای 15-درجه سانتیگراد و جلوگیری از یخ زدن بتن

شروع عمل هیدراتاسیون در دماهای پایین تر از 5+ درجه سانتیگراد

گيرش سریعتر ملات و بتن

افزایش هیدراسیون و دمای بتن

تامین زودتر مقاومت اولیه

كاهش نقطه انجماد آب اختلاط با افزایش حرارت بتن و ملات

كاهش نسبت آب به سيمان به ازاي كارآيي ثابت

بهبود دوام بتن در برابر سرمالزوم کاربرد و مزایا
بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان تا دمای 15-درجه سانتیگراد و جلوگیری از یخ زدن بتن

شروع عمل هیدراتاسیون در دماهای پایین تر از 5+ درجه سانتیگراد

گيرش سریعتر ملات و بتن

افزایش هیدراسیون و دمای بتن

تامین زودتر مقاومت اولیه

كاهش نقطه انجماد آب اختلاط با افزایش حرارت بتن و ملات

كاهش نسبت آب به سيمان به ازاي كارآيي ثابت

بهبود دوام بتن در برابر سرمالزوم کاربرد و مزایا
بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان تا دمای 15-درجه سانتیگراد و جلوگیری از یخ زدن بتن

شروع عمل هیدراتاسیون در دماهای پایین تر از 5+ درجه سانتیگراد

گيرش سریعتر ملات و بتن

افزایش هیدراسیون و دمای بتن

تامین زودتر مقاومت اولیه

كاهش نقطه انجماد آب اختلاط با افزایش حرارت بتن و ملات

كاهش نسبت آب به سيمان به ازاي كارآيي ثابت

بهبود دوام بتن در برابر سرمالزوم کاربرد و مزایا
بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان تا دمای 15-درجه سانتیگراد و جلوگیری از یخ زدن بتن

شروع عمل هیدراتاسیون در دماهای پایین تر از 5+ درجه سانتیگراد

گيرش سریعتر ملات و بتن

افزایش هیدراسیون و دمای بتن

تامین زودتر مقاومت اولیه

كاهش نقطه انجماد آب اختلاط با افزایش حرارت بتن و ملات

كاهش نسبت آب به سيمان به ازاي كارآيي ثابت

بهبود دوام بتن در برابر سرمالزوم کاربرد و مزایا
بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان تا دمای 15-درجه سانتیگراد و جلوگیری از یخ زدن بتن

شروع عمل هیدراتاسیون در دماهای پایین تر از 5+ درجه سانتیگراد

گيرش سریعتر ملات و بتن

افزایش هیدراسیون و دمای بتن

تامین زودتر مقاومت اولیه

كاهش نقطه انجماد آب اختلاط با افزایش حرارت بتن و ملات

كاهش نسبت آب به سيمان به ازاي كارآيي ثابت

بهبود دوام بتن در برابر سرما

ضد یخ بتن ملات BC 35

اطلاعات تماس با آگهی دهنده

آدرس :تهران خیابان شریعتی، بالاتر از میرداماد، جنب بانک مسکن، ساختمان 1280، طبقه دوم، واحد 12 کد پستی : 1913633637
تلفن  :  
09198382800   |   021-22924145
فکس  :  

تعداد بازدید کل :
3282

.:: دیگر آگهی های، آگهی دهنده ::.
آگهی دهنده آگهی دیگری ندارد

مجموعه قوانین | انتقاد و پیشنهاد | درباره ما